Aanbod van Ikonen

Aanbod van Ikonen

De iconen die hier zijn opgenomen, zijn te koop. Iconen die onlangs zijn geschreven, moeten nog wel enige tijd drogen voordat ze kunnen worden vernist. U bent van harte welkom in mijn atelier in het klooster van Sint Agatha om de iconen te bekijken.
(Klloosterlaan 24, 5435 XD Sint Agatha)
Iconen die niet meer in mijn bezit zijn, kan ik opnieuw schilderen. Dat kost natuurlijk wel enige tijd. U moet daarbij denken aan ongeveer 6 maanden.
Als u een afbeelding op het oog heeft, die niet in de galerie is opgenomen, kunt u contact met me opnemen. Mogelijk kan ik de icoon in opdracht schilderen.
Contact


Ikonen van Christus

Christus Emanuel                                           6,8 x 6,5 cm                                         €    25,-
Christus Pantocrator                                     24,5 x 32,5 cm                                     €   330,-
Mandylion                                                      18,5 x 22,5 cm                                     €   220,-
Deësis (Gebedsrij)                                         18 x 56,5 cm                                        €   220,-
Deësis in verdiepte lijst                                30 x 40 cm                                            €   650,-
Christus Pantocrator (Rubljev)                    20 x 25 cm                                            €   250,-
Orthodox kruis                                               45 x 27 cm                                            €   500,-
Christus het Goedmoedige Zwijgen           21 x 26 cm                                            €   350,-
Christus, Man van Smarten                          14 x 18 cm                                           €   175,-

Ikonen van de Moeder Gods

Moeder Gods Pelagonitissa                       15 x 20 cm                                    €   175,-,-
Moeder Gods v. Brandend Braambos      36 x 42,5 cm                                 €   800,-
Moeder Gods van Kazan                            20 x 25 cm                                     €   425,-
Moeder Gods Vatopedie                            23,5 x 28 cm                                 €   600,-
Moeder Gods van Korsun                          20 x 25 cm                                     verkocht
Moeder Gods met Drie Handen               23 x 28 cm                                     €  450,-
Moeder Gods Giatrissa                              30 x 40 cm                                     €  650,-
Moeder Gods                                               22 x 26 cm                                     €  275,-
Tronende Moeder Gods                             20 x 43 cm                                     €  650,-
Moeder Gods van de Tederheid               14 x 18 cm                                    verkocht
Moeder Gods Hulp der Christenen          30 x 40 cm                                     €  500,-

Ikonen van Engelen


Aartsengel                                                       18,5 x 25 cm                                  €   220,-
Aartsengel Gabriel                                         18,5 x 34 cm                                  €   175,-
Aartsengel Mi
chael                                        18,5 x 34 cm                                  €   175,-
Aartsengel Gabriel                                         15 x 20 cm                                      €   165,-
Aartsengel Gabriel                                         15 x 30 cm                                      verkocht
Aartsengel                                                       14 x 18 cm                                      €   275,-
Drie Aartsengelen                                           31 x 28 cm                                     verkocht
Oudtestamentische Triniteit                         25 x 37 cm                                     verkocht
Beschermengel                                                15 x 35 cm                                     €  500,-


Ikonen van Heiligen

Heilige Paraskeva                                          22 x 26 cm                                        €   375,-
H. Joris de Drakendoder                              28 x 39 cm                                        €   450,-                              
H. Profeet Jesaja                                           12,5 x 24 cm                                     €   275,-
H. Spiridon van Korfoe                                 14 x 34 cm                                        €   200,-
H. David en Salomo                                       8 x 14,3 (x2) cm                              €   250,-
Vurige hemelvaart van de Profeet Elia      3 0 x 25 cm                                       €   625,-
Heilige Xenia van St. Petersburg                 15 x 30 cm                                        verkocht
Tedere ontmoeting (Joachim en Anna)     20 x 25 cm                                        €   300,-
Heilige Boris en Gleb                                    30 x 40 cm (verdiept)                      €  680,-
Heilige Maria Magdalena                            24 x 30 cm (verdiept)                      €   350,-
Heilige Antonius de Grote                           30 x 40 cm (verdiept)                      €   575,-
Heilige Christoffel                                          15 x 30 cm                                        €   350,-
Heilige Sophia                                                40 x 50 cm (verdiept)                      €  800,-
Heilige Oda                                                     18 x 22 cm                                         €  275,-
Heilige Irene van Magido(n)                        14 x 18 cm                                         €  275,-
Heilige Antonius van Padua                         14 x 18 cm                                         €  275,-
Heilige Joris de Drakendoder                       21,5 x 26 cm                                     verkocht
Heilige Panteleimon                                      24 x 30 cm (verdiept)                      €  350,-
Heilige Barbara                                               22 x 30 cm                                        €  350,-
Heilige Martinus van Tours                          18 x 35 cm (verdiept)                      verkocht
Heilige Augustinus                                         23 x 28 cm                                         €  350,-
Heilige Sophia met haar dochters               36 x 45 cm (verdiept)                      € 700,-     

Ikonen van Feestdagen

Presentatie van Jezus in de tempel          35 x 45 cm                                           verkocht
Geboorte van Christus
                                27,5 x 34 cm                                       €   650,-
Driekoningen/ Aanbidding Magiërs          30 x 40 cm                                          €   650,-
Geboorte van Christus (Tver)                     27 x 40 cm                                          €   475,-
Geboorte van Christus                                25 x 38 cm                                          €   600,-
Hemelvaart van Christus                            27,5 x 40 cm                                       €   525,-
Intocht in Jeruzalem                                    30  x 40 cm                                         €   525,-
Pinksteren                                                     42 x 43,5 cm                                       €   550,-
Geboorte van Christus                                40 x 30 cm                                          €   650,-
Geboorte van Christus                                18 x 22 cm                                          verkocht
Ontslapen van de Moeder Gods               35 x 45 cm                                          €   725,-
Anastasis                                                       35 x 45 cm                                          €   725,-
Geboorte van Christus                                14 x 18 cm                                          verkocht
Kersticoon 2016                                           22 x 26 cm                                          verkocht

Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button