Heiligen Ikonen

Heilige BarbaraFormaat: 22 x 30 cm

De naam ‘Barbara’ komt uit het Grieks en betekent ‘de stamelende, de vreemdelinge’

De heilige Barbara was de intelligente en beeldschone dochter van de rijke heiden Dioscurus uit Nicomedië. De Legenda Aurea vertelt dat vader Dioscurus zijn dochter in een toren op sloot om eventuele aanbidders af te weren. Toch kwam zij met het christendom in aanraking en zij zou zelfs van de beroemde theoloog Origenes onderricht hebben gekregen. De toren waarin zij was opgesloten had aanvankelijk 2 ramen, maar toen de ruimte werd vergroot wilde ze er een derde raam, ter ere van de Drie-eenheid. Zo kwam haar vader er achter dat zijn dochter bekeerd was. Hij werd zo woest dat hij haar dreigde te vermoorden. Barbara wist te ontvluchten en verstopte zich in een rotsspleet. Herders verraaden haar verblijfplaats en Dioscurus trok haar aan haar haren uit haar schuilplaats en droeg haar over aan de Romeinse autoriteiten. Zij werd op allerlei manieren gemarteld in een poging om haar het geloof te laten afzweren, maar tevergeefs. Toen alle pogingen tevergeefs bleven, trok de vader zijn zwaard en onthoofdde haar. Op datzelfde moment werd hij door de bliksem getroffen en hij verbrandde helemaal.

Barbara wordt in de oosterse kerk veel vereerd. In Oekraïne worden op haar feestdag (4 december) aardappelkoekjes gefrituurd, verwijzend naar haar marteldood.

Haar relieken bevinden zich voor het grootste deel in Rome, sommige zijn in Kiev in de St. Michael-kerk. Ze is de patrones van die stad.

Haar voorspraak wordt vooral ingeroepen tegen een onverwachte dood. 
Zij is patrones van mijnwerkers, vuurwerkmakers, gebruikers van vuurwapens, van artilleristen, van kanonniers, schutters, soldaten, metaalgieters, doodgravers en begrafenisondernemers. Doordat ze in toren werd opgesloten is zij ook patrones van architecten, bouwvakarbeiders, metselaars, steenhouwers, timmerlieden en dakdekkers; en van vestingwerken en torens als zodanig.
Omdat in torens van een klokkenspel hangt ook van beiaardiers, klokkenluiders en klokkengieters.
Ze is ook patrones van gevangenen (omdat zij in haar gevangenschap van een engel de sacramenten ontving).
In de westerse kerk is zij een van de Veertien Noodhelpers.
Daarnaast is zij patrones van hoedenmakers (omdat de hoed symbool is voor bescherming?); van koks (misschien vanwege de lekkernijen die eigenlijk bij het naderende Sinterklaasfeest horen?).
Verder wordt haar voorspraak ingeroepen tegen koorts, pest en voor een gelukkig stervensuur; ze is beschermheilige tegen brand, bliksem en vuur; voorts wordt haar voorspraak ingeroepen bij storm. Erasmus († 1536) vertelt in zijn Enchiridion (66), dat Barbara’s voorspraak ook werd ingeroepen om niet in de handen van de vijand te vallen.

Op deze ikoon is de heilige afgebeeld met een martelaarskruis in de rechter hand.
De inscriptie luidt: De heilige Grootmartelares Barbara

Bron: heiligen.net

Bewaren

Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button