Heiligen Ikonen

Heilige Maria MagdalenaIkoon van de Heilige Maria Magdalena, ook wel Maria van Magdala genaamd

Formaat: 24 x 30 cm in verdiepte lijst

 

Magdalena betekent ‘uit Magdala’ (Magadan) een stadje aan het meer van Tiberias.

Over de persoon van Maria Magdalena (of 'van Magdala') bestaat veel verwarring. Volgens Lukas was zij een van "de vrouwen in het gevolg van Jezus, die van boze geesten en ziekten verlost waren"; uit haar "waren zeven duivels weggegaan".

Al in de oudste exegetische tradities wordt Maria Magdalena soms gelijkgesteld aan de boetvaardige zondares (Lucas 7,36-50) en Maria van Bethanië (Johannes 12, 1-8), de zuster van Lazarus.


Maria Magdalena behoort tot de twee of drie Maria's die toezagen hoe Jezus gekruisigd en begraven werd.
Jezus' dood en begrafenis waren vanwege de naderende sabbat zo snel verlopen, dat men geen tijd meer had gehad Hem door balseming de laatste eer te bewijzen. Vandaar dat op de vroege ochtend na de sabbat een aantal vrouwen terugging naar het graf om dat alsnog te doen. Onder hen bevond zich ook weer Maria Magdalena. Zij ontdekten dat het graf leeg was; er waren een of twee mannen, engelen van God, die hun zeiden, dat Jezus uit de doden was opgestaan en dat Hij hun voorging naar Galilea; daar zouden zij Hem zien. Dat moesten zij aan zijn leerlingen doorgeven.

In de Latijnse Kerk heeft een vermenging van verschillende figuren in de persoon van Maria Magdalena plaats gevonden, in de oosterse traditie niet.
Meer over deze heilige kunt u vinden op Heiligennet.

Maria Magdalena is op deze ikoon afgebeeld met een kruikje met olie om te zalven in haar linkerhand.

De inscriptie op de ikoon luidt: H AΓIA MAPIA MAΔALΗΝΑ  (Heilige Maria Magdalena)

 

Bewaren

Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button