Feestdagen Ikonen

Feestdagen

Tijdens de regering van Constantijn de Grote, in 312 na Chr., werd officieel vastgelegd dat 1 september de eerste dag van het jaar was. De wereld zou namelijk op 1 september 5509 v Chr. door God zijn geschapen, zo had men berekend.

Dit betekent dat ook de jaarlijkse cyclus van feestdagen in de orthodoxe kerk op 1 september begint.

Feestdagenkalender

De feestdagenkalender ontwikkelde zich in de loop der eeuwen. In de tiende eeuw heeft Simeon Metaphrastes een overzicht van alle feesten en heiligendagen gemaakt, en de levens van de heiligen opgetekend.

Keizer Constatijn

De grote feesten 

Het allerbelangrijkste feest is Pasen.
Daarnaast zijn er nog 12 grote feesten: 

-         Geboorte van de Moeder Gods ( 8 september)
-         Kruisverheffing (14 september)
-         Intrede van Maria in de tempel (21 november)
-         Geboorte van Christus (25 december)
-         Doop van Christus (6 januari)
-         Opdracht van Christus in de tempel (2 februari)
-         Annunciatie (25 maart)
-         Transfiguratie (6 augustus)
-         Ontslapen van de Moeder Gods (15 augustus)
-         Intocht in Jeruzalem
-         Hemelvaart
-         Pinksteren 

De laatste drie feesten zijn verbonden aan de Paascyclus. De orthodoxe kerken hanteren bij het bepalen van de data hiervan de oude, Juliaanse kalender. (De overige Christelijke kerken gaan uit van de Gregoriaanse kalender).

Dodekaorton 

Dodekaorton

Tot de ‘Dodekaorton’ (Grieks voor ‘twaalf feestdagen’) worden ook wel de Opwekking van Lazarus en het Gastmaal van Abraham gerekend. De Kruisverheffing en Pinksteren vallen dan weg. Pinksteren ook, omdat het Gastmaal van Abraham wordt beschouwd als een feest van de Heilige Drie-eenheid, dus toch ook als een feest van de Heilige Geest.  

Daarnaast zijn er door het jaar heen een groot aantal kleinere feesten en feestdagen van heiligen. In de 18e en 19e  eeuw ontstonden zogenaamde kalender-ikonen, waarop de heiligen en feesten van een bepaalde periode, bijvoorbeeld per maand of per week, zijn afgebeeld.  

Feestdagen- en heiligenkalender

Een feestdagen- en heiligenkalender is te vinden op:
Heiligenkalender (Nederlandstalig)

Een nog uitgebreidere kalender, waarin naast feestdagen en  heiligendagen ook vastendagen worden aangegeven, is te vinden op:
Holy Tritinty Orthodox Church (Engelstalig)

 

 

Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button