Ikonostase

Ikonostase

ikonostase


De Ikonostase

Een ikonostase is de ikonenwand, die in orthodoxe kerken is aangebracht tussen het schip en het altaar.

Vanaf de vierde of vijfde eeuw, bestaat er in kerken al een scheiding tussen beide ruimtes in de vorm van een laag stenen hekje, waarop zuilen staan, waarop een architraaf (een horizontale balk) rust.
Vanaf de elfde eeuw worden tussen deze zuilen ikonen aangebracht. De Byzantijnse ikonostases waren niet zo hoog; ze bestonden maximaal uit drie rijen ikonen.
In het Rusland van de vijftiende eeuw, worden de stenen muurtjes aanvankelijk vervangen door houten, later door gemetselde wanden, die tot aan de nok rijken.

Een ikonostase heeft een vaste opbouw, dat wil zeggen dat de ikonen in een bepaalde volgorde zijn geplaatst.

schematische weergave van een ikonostase  


Griekse ikonostase
1. Kruis met de Moeder Gods en Johannes
2. Deësis met aartsengelen en heiligen
3. Feestdagenikonen
4. De Annunciatie
5  De vier Evangelisten of vier kerkvaders
6. Engelen
7. Christus
8. Moeder Gods
9. Locale heiligen

 schematische weergave van een russische ikonostase

Russische ikonostase
1.  Een kruis
2.  Aartsvaders, met H. Drieëenheid
3.  De profeten met de Moeder Gods van het Teken
4.  Feestdagenrij
5.  Grote Deësis
6.  De Annunciatie
7.  De vier evangelisten
8.  Belangrijke kerkvaders
9.   Het laatste avondmaal
10.  De Moeder Gods (met haar kind)
11.  Engelen
12.  Lokale heiligen

Voorbeelden van ikonostases:Meer informatie over ikonostases (Engelstalig)

Powered by Spearhead Softwares Joomla Facebook Like Button